سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱
EN/ES
فارسیمشاوره حقوقی- تاسیس موسسه زبان- آذر 1401
عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا احتراماً باطلاع می رساند هیئت تجاری اسپانی...
هیئت تجاری اسپانیایی در زمینه های موزاییک، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی و برقی- آذر 1401
عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و  اسپانیا احتراماً باطلاع می رساند هیئت تجاری اس...


اسپانیا

ایران

 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

بیکاران اسپانیایی به آلمان می روند

مادرید – بحران شدید اقتصادی و بیکاری در اسپانیا از یکسو ووجود فرصتهای شغلی در آلمان در حال رشد موجب شده است بسیاری از بیکاران اسپانیاییبا هدف یافتن شغل در آن کشور به فراگیری زبان آلمانی روی بیاورند.

به گزارش ایرنا، در حالی که بحراناقتصادی اسپانیا همچنان ادامه دارد و نرخ بیکاری 25 درصدی این کشور موجب از دسترفتن شغل بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر شده است، آلمان برای پذیرش بیکاراناسپانیایی و اعطای فرصت شغلی به آنها اعلام آمادگی کرده است، مشروط به آنکه زبانآلمانی را بلد بوده و از تخصص موردنیاز برخوردار باشند.
خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که کشورش اکنون رهبری اقتصادی اتحادیه اروپا را بهعهده دارد، چندی پیش اعلام کرد که آلمان در سالهای آینده به 100 هزار مهندس دارد وبسیاری از آنها می‌ توانند اسپانیایی باشند.
مسئولان دولت فدرال ایالت هسن آلمان نیز بتازگی در دیدار با مقامهای دولت محلیایالت مادرید – پایتخت اسپانیا- اعلام کردند که این ایالت در حال حاضر به 150 هزارکارگر متخصص با کیفیت نیاز دارد و می تواند این ظرفیت را در اختیار اسپانیاییهایجویای کار قرار دهد.
این اظهارات به همراه آمارهایی که در باره مهاجرپذیری آلمان منتشر می شود، بیش ازپیش اسپانیاییها را مشتاق فراگیری زبان آلمانی کرده است.
طبق گزارش موسسه آمار آلمان فدرال، بیش از نیم میلیون مهاجر طی شش ماهه نخست سالجاری میلادی وارد آن کشور شده اند. این در حالی است که بحران بیکاری موجب شده استطبق آمارهای رسمی، از سال 2008 میلادی که بحران اقتصادی آغاز شد تا سپتامبر امسالبیش از دو میلیون نفر اسپانیا را ترک کنند که از این تعداد، 420 هزار نفر ظرف 9ماه اول سال جاری میلادی از این کشور مهاجرت کرده اند. از مجموع کسانی که اسپانیارا در این مدت ترک کرده اند، 225 هزار نفر تابعیت اسپانیایی داشته اند اما مابقیآن، مهاجران مقیم این کشور اروپایی بوده اند.
با این حال، از مجموع 44 هزار و 912 مهاجر اسپانیایی که در طول 9 ماه اخیر از کشورخود به قصد مهاجرت خارج شده اند، طبق گزارش موسسه آمار آلمان، طی شش ماه فقط 11هزار و 129 نفر از آنان وارد این کشور شده اند. با این حال، همین تعداد مهاجراسپانیایی واردشده به آلمان نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد رشد نشان می دهد.
به گفته کارشناسان، سخنان جادویی مسئولان آلمانی مبنی بر وجود فرصتهای خوب شغلیموجب شده است تا اسپانیاییهای خسته از بحران اقتصادی و بیکاری راه مهاجرت به آنکشور را در پیش بگیرند، هرچند تاکنون رغبت چندانی به فراگیری زبان آلمانی که ازنظر اسپانیاییها یک زبان متفاوت و دشوار است ، نشان نمی دادند.
بر اساس یک نظر سنجی که به تازگی از سوی اتحادیه اروپا انجام گرفته ، تنها دو درصداسپانیایی ها قادر به صحبت به زبان آلمانی هستند، در حالی‌ که میانگین آن درکشورهای عضو اتحادیه اروپا 11 درصد است.
از چندماه پیش که اسپانیاییها امید خود را به بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان از دستداده و در مقابل، سخنان امیدآفرین مسئولان آلمانی را شنیده اند، شوق یادگیری زبانآلمانی نیز ناگهان در این کشور غریب با این زبان، شعله ور شده است و طبق گزارشها،اسپانیایی ها در صف های طولانی و دراز ثبت نام در موسسات آموزش زبان آلمانی درشهرهای مختلف ایستاده اند.
با این حال، هنوز کارشناسان زبان و فرهنگ اسپانیایی نمی دانند آیا دوران طلاییفراگیری زبان آلمانی در اسپانیا آغاز شده یا آنچه در جامعه خود می بینند یک احساسو شوق زودگذر است که بزودی فروکش خواهد کرد. علت تردید آنها، عدم همخوانی فرهنگاسپانیاییهایی است که دوست دارند بیشتر حرف بزنند و کمتر کار کنند، با آلمانهاییکه درست بر عکس آنها رفتار می کنند و بسیار جدی هستند.
در چنین شرایطی، موسسه زبان آلمانی گوته در اسپانیا بتازگی گزارش داد: میزان ثبتنام در کلاسهای مراکز آن حدود 30 درصد افزایش یافته و فدراسیون مراکز تعلیم زباناسپانیا نیز محاسبه کرده است میزان ثبت نام در کلاس های خصوصی زبان آلمانی دوبرابر افزایش یافته باشد.
به رغم این آمارها، میزان افرادی که به یادگیری زبان آلمانی در اسپانیا می‌پردازند نسبت به زبان انگلیسی همچنان، اندک است به طوری که حدود 90 درصد افرادی کهدر کلاس های زبان ثبت نام می‌ کنند، فراگیران زبان انگلیسی‌ هستند.
از آنجا که تفاوت فرهنگ و زبان اسپانیایی با آلمانی بسیار است، موسسه گوته اعلامکرده است با هدف کمک به اسپانیاییها برای توفیق در یافتن کار و تداوم زندگی درآلمان، شیوه های تدریس خود را تغییر می دهد و به همین دلیل، دوره آموزشی ویژه ایاز جمله چگونگی‌ پاسخ دادن یک مصاحبه کاری به زبان آلمانی را طراحی کرده که ازخواسته های زبان آموزان جدید است .
والتر فن پلتنبرگ رییس اتاق بازرگانی آلمان در اسپانیا چندی پیش به روزنامه الپاییس چاپ مادرید گفت که اگرچه برخی‌ از شرکت های بزرگ آلمان کارکنانی را می‌خواهند که فقط انگلیسی‌ را بدانند اما معمولا شرکت های متوسط یا کلینیکهایی‌ که بهدنبال پزشک هستند، کسانی را استخدام می کنند یک حد متوسط از زبان آلمانی بدانند .
او به همین دلیل به جوانان اسپانیایی توصیه کرد قبل از اینکه خود را به آب و آتشبزنند و به آلمان مهاجرت کنند ، شناخت پایه ای از زبان و فرهنگ آلمانی بدست آورندتا بتوانند در آنجا شغلی مناسب یافته و به زندگی ادامه دهند.
کارشناسان می‌ گویند با دشواری هایی‌ که زبان آلمانی دارد، فراگیران اسپانیاییبرای رسیدن به میزان متوسط آلمانی ، باید دو سال را صرف یادگیری آن کنند و اگرکلاس ها فشرده باشد این مدت به یک سال کاهش می‌ یابد. با این حال، اگر شرکت هایمهاجرپذیر خواهان شناخت پایه ای زبان از سوی اسپانیاییها باشند، آنها با صرف ششماه وقت می توانند به حد لازم برسند.
در همین راستا، دولت محلی ایالت مادرید اسپانیا به تازگی اعلام کرد که ازآغاز سالآینده میلادی – دو ماه دیگر - برای 20 هزار بیکار این ایالت کلاس های آلمانی بهمدت 100 ساعت برپا خواهد کرد.
اما علاوه بر آنکه این میزان ساعت برای یادگیری زبان آلمانی کافی به نظر نمی رسد،کارشناسان می گویند یکی از مشکلات بزرگ اسپانیاییها در آلمان، مطابقت با شیوهزندگی در آن کشور است. در حالی‌ که آلمانی ها بسیار دوست دارند که نه تنها برایزندگی‌ بلکه برای کار به اسپانیا بیایند ، برای اسپانیایی ها بسیار سخت است کهبتوانند در آلمان زندگی‌ کنند.
آمارها هم این موضوع را تایید می کند. در حالی‌ که در اسپانیا بیش از یک میلیوننفر آلمانی زندگی‌ می‌ کنند و اکنون در اسپانیا بیش از هر کشور دیگر جهان، مدرسههای آلمانی وجود دارد اما در آلمان فقط 130 هزار نفر اسپانیایی زندگی‌ می‌ کنند وفقط 46 هزار نفر از آنها بیمه اشتغال می پردازند.
اما، شاید شرایط دشوار بحران اقتصادی بر فرهنگ اسپانیاییها نیز تاثیر بگذارد وآنها را وادارد با پذیرش فرهنگ آلمانی، بیشتر تن به کار دهند، جدی تر باشند و ازتفریحات و حرافی خود بکاهند، بویژه آنکه دولت ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیاگفته است که ما برای خروج از بحران اقتصادی، آلمان را به عنوان الگوی خود قرارداده ایم.


تاریخ خبر: 13910830
همایش فرصت ها در بخش های صنعتی در ایران به میزبانی اکستندا- مهر 1401
دیدار معاون بین‌الملل اتاق ایران با روسای اتاق‌های مشترک منطقه اروپا- 19 مهرماه 1401
مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا و جایگاه اسپانیا- شهریور 1401
دیدار آقای دکتر محمد طاهری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا از نمایشگاه دائمیIHIT -مرداد 1401
روابط اقتصادی و تجاری کشورهای پیرامونی ایران با اسپانیا- مرداد 1401
آرشیو
 
 تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي

اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:

«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.

برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»


EN/ES - فارسی - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی