جمعه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

فراخوان مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم- 30 تیر ماه 97


اطلاعیه (26 تیر 1397)
در خصوص محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
احتراماً طبق اطلاع واصله از اتاق بازرگانی ایران، مجمع فوق الذکر در طبقه ششم ساختمان اصلی اتاق بازرگانی ایران برگزار می گردد.
ضمن عذرخواهی از تغییر ایجاد شده، هیئت مدیره مصرانه علاقمند به شرکت آن عضو گرامی می باشد.
دبیرخانه اتاق مشترک


تاریخ خبر: 970406
گزارش مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا