سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

پتانسيل انرژي‌هاي تجديدپذير

پتانسيل انرژي‌هاي تجديدپذير

پتانسيل انرژي‌هاي تجديدپذير بيش از تقاضاي آن در دنياست

تهران - بهره‌گيري از انرژي‌هاي تجديدپذير با استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد نه تنها موجب توليد و عرضه انرژي بيش از ميزان تقاضاي جهاني خواهد شد، بلكه انرژي را با هزينه بسيار كمتري در اختيار بشر قرار مي دهد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، هم اكنون شش نوع از انرژي‌هاي تجديدپذير در جهان شناخته شده‌اند كه عبارتند از انرژي زيست توده، انرژي مستقيم خورشيد، انرژي زمين گرمايي، ‌انرژي بادي، انرژي درياها و انرژي هيدروژني.
مطابق پيش بيني‌ها انرژي‌هاي تجديدپذير تا سال 2050 ميلادي بيش از 80 درصد از مجموع عرضه جهاني انرژي را بخود اختصاص خواهند داد.
در اين ميان كميته فرادولتي تغييرات آب و هوا با بررسي بيش از 164 سناريوي مختلف تاكيد دارد كه انرژي‌هاي تجديدپذير در هر اقدام موفق در زمينه تغييرات آب هوايي، نقش اصلي و كليدي را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين انرژي هاي تجديدپذير توان بالقوه بالايي براي كاهش گازهاي گلخانه‌اي، يكپارچه ساختن شبكه‌هاي انرژي و توسعه پايدار دارند.
مطابق برآوردهاي كارشناسان بكارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير مي تواند منجر به كاهش انتشار گاز دي اكسيدكربن به ميزان 220 تا 560 مگاتن در فاصله زماني 2010 تا 2050 ميلادي باشد و با اين وجود نقش انرژي‌هاي تجديدپذيردر كاهش گازهاي گلخانه‌اي بسيار مهمتر از انرژي هسته‌اي، گاز طبيعي ارزيابي مي شود.
در اين ميان دور بعدي گفتگوهايي كه قرار است در اواخر سال جاري ميلادي در آفريقاي جنوبي در زمينه آب و هوا صورت گيرد فرصت مهمي در تثبيت نقش انرژي‌هاي نو در جهان است.
از سوي ديگر، پيش بيني مي شود روند استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در دنيا با پيشرفت‌هاي فن‌آوري و كاهش هزينه‌هاي اضافي شتاب بيشتري گيرد و بر اين اساس، انرژي بادي به تنهايي مي تواند بيش از 100 درصد از تقاضاي جهاني انرژي در آينده را پاسخگو باشد و انرژي خورشيدي نيز قادر به توليد انرژي به ميزان چندين برابر بيش از نياز دنيا باشد.
در سال 2009 ميلادي بيش از 19 درصد از عرضه جهاني برق با استفاده از انرژي ها نو برآورده شد و ظرفيت نصب شده انرژي بادي در پايان سال 2010 ميلادي 2.5 درصد از تقاضاي جهاني برق را پوشش داد و بنابر پيش‌بيني‌ها اين ميزان تا سال 2050 با افزايش 10 برابري به 25 درصد خواهد رسيد.
نقاضاي انرژي براي برآورده ساختن توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهبود رفاه و سلامتي انسان در حال افزايش است و تمام جوامع بشري براي برآورده ساختن نيازهاي انساني مانند خود، پخت غذا، ارتباطات و غيره نياز به خدمات انرژي دارند.
از آنجايي كه از سال 1850 ميلادي استفاده جهاني از سوخت‌هاي فسيلي مانند نفت، زغال سنگ و گاز با افزايش مستمر، عرضه انرژي را در اختيار گرفته اين امر منجر به انتشار مقاديري فراوان گاز دي اكسيد كربن در هوا شده است.
از سويي انتشار گازهاي گلخانه‌اي بويژه از نيمه دوم قرن بيستم تاثير بسزايي در افزايش دماي زمين و گرم شدن آن داشته است.
در صورت بهره برداري صحيح از انرژي هاي نو نه تنها دستيابي به توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي امكان‌پذير مي شود بلكه مي توان تا حد زيادي از تغييرات آب و هوايي در كره زمين جلوگيري كرد، ضمن آنكه عرضه پايدار انرژي تضمين شده و اين امر اثرات جانبي منفي بر روي محيط زيست و سلامتي انسان را كاهش مي دهد.
فن‌آوري‌هاي مربوط به انرژي هاي نو در سال‌هاي اخير گسترش فراواني يافته و آنچه كه در اين زمينه اهميت دارد سياستگذاري مناسب براي افزايش سرمايه گذاري در زيرساخت‌هاي مربوط به انرژي هاي نو و فن‌آوري‌هاي مربوط به آن است.
موضوع ديگري كه بايد به آن توجه داشت افزايش نگاه‌‌ها در سطح جهان به سمت انرژي هاي نو، پس از وقوع زلزله اخير در ژاپن و آسيب ديدن نيروگاه هسته‌اي فوكوشيما در اين كشور و اثرات منفي ناشي از آن است، امري كه نقش اين نوع از انرژي‌ها را بعنوان يك انرژي مطمئن و ايمن آشكارتر ساخته است، ضمن آنكه در آينده نيروگاه ‌هاي فسيلي بعلت ماليات بالايي كه بر اثر آلودگي هوا به آنها تعلق خواهد گرفت، صرفه اقتصادي خود را تا حدي از دست داده و انرژي هاي خورشيدي و بادي مقرون به صرفه تر خواهد شد.

** ايران و انرژي هاي تجديدپذير
در كشور ما نيز در سال‌هاي اخير روند استفاده از انواع انرژي هاي نو و تجديدپذير گسترش يافته و تلاش هاي خوبي در زمينه استفاد از انرژي هايي خورشيدي و بادي صورت گرفته است.
رييس سنديكاي صنعت برق معتقد است كه تابش انرژي خورشيد درايران دو و نيم برابر بيشتر از كشورهاي اروپايي است و شرايط بهره‌گيري از نور خورشيد در مناطق كويري ايران در حد شمال آفريقاست و اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي در نظر دارند با استفاده از كابل‌هاي زير دريا، انرژي برق خورشيدي را از شمال آفريقا به كشورهاي خود منتقل كنند.
همچنين برق‌رساني به روستاهاي دورافتاده كشور كه امكان برقدار كردن آنها بوسيله اتصال به شبكه سراسري برق وجود ندارد از ديگر اقدامات در حال اجرا در كشور در زمينه انرژي هاي خورشيدي است.
بخش خصوص ايران تاكنون در ارمنستان يك نيروگاه بادي احداث كرده و در پاكستان نير در حال احداث نيروگاه ديگري است.
هم اكنون فن‌آوري توليد توربين‌هاي بادي در كشور تا ميزان 600 كيلووات بومي شده و اين در حالي است كه فن‌آوري توربين‌هاي بادي سه مگاواتي نيز در حال بومي سازي است.
در زمينه انرژي زمين گرمايي نيز قرارداد احداث يك نيروگاه 110 مگاواتي توسط بخش خصوصي كشورمان با اندونزي بسته شده كه در اين كشور احداث مي شود.
از سوي ديگر، متخصصان كشور موفق به طراحي و ساخت يك نيروگاه زمين گرمايي در اردبيل شده اند و هم اكنون فن‌آوري مربوط به ساخت و طراحي نيروگاه‌هاي زمين گرمايي در داخل كشور بومي شده است.
قرار است درطول برنامه پنجم توسعه نيز، بيش از پنج هزار مگاوات نيروگاه انرژي هاي تجديدپذير توسط بخش خصوصي و با حمايت سازمان انرژي‌هاي نو ايران احداث مي شود.
به گفته يوسف آرمودلي رييس سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) هم اكنون قرارداد احداث يكهزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در بخش هاي انرژي هاي بادي، زيست توده و خورشيدي با بخش خصوصي بسته شده و مجوزهاي مربوط به آن نيز صادر و اعتبار ارزي آن باز شده است.
همچنين احداث بيش از سه هزار مگاوات نيروگاه توسط بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در خواست شده كه در حال پيگيري است.
وي از تكميل نقشه پتاسيل سنجي انرژي باد و خورشيدي در كشور خبر داده، ضمن آنكه تاكيد كرده است كه پتاسيل سنجي انرژي زمين گرمايي، زيست توده و جزر و مد نيز توسط اين سازمان در دست اقدام قرار دارد.
نكته قابل توجه در استفاده از انرژي هاي نو صرفه جويي قابل توجه در استفاده از سوخت هاي فسيلي است ، بطوري كه بنا به گفته حسن ارشادي مجري نيروگاه بادي شيراز براي توليد 166هزار كيلووات ساعت برق نيروگاه بادي شيراز در سه ماه گذشته، 55 هزار و 300 ليتر سوخت گازوئيل و يا معادل آن 55 هزار و 300 مترمكعب گاز صرفه جويي شده كه ارزش ريالي آن معادل 200 ميليون ريال است.
هم اكنون كشورمان در ابتداي مسير استفاده از انرژي هاي نو قرار دارد و بنابراين ضروري است تا مسوولان مربوطه با سياست گذاري هاي مناسب زمينه شكوفايي صنايع مربوط به اين نوع انرژي ها را در داخل كشور فراهم كنند، امري كه نه تنها موجب ايجاد فرصت هاي شغلي فراوان در كشور مي شود بلكه زمينه خروج ارز از كشور و نيز صادرات تجهيزات وابسته به اين نوع انرژي ها را فراهم مي سازد، ضمن آنكه كشورمان را در عرصه انرژي هاي نو همگام با كشورهاي پيشرفته دنيا مي نمايد.
در اين ميان ادغام وزارت خانه هاي نفت و نيرو و تشكيل وزارت انرژي فرصت مناسبي است تا با تقويت هرچه بيشتر نقش انرژيهاي نو در تامين انرژي مورد نياز كشور از وابستگي كشور به منابع نفتي رهايي يابيم.

 


تاریخ خبر: 900227
برگزاری وبینار مدیریت مالی ضد تورمی- 28 شهریور 99
وبینار بررسی بازارهای سرمایه گذاری برگزار شد- 27 شهریور
برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به مادرید پس از 17 سال
وبینار تحلیل بنیادی و مالی شاخص سازهای بورس (پنج صنعت) (پنج شرکت شاخص ساز) برگزار شد
وبینار بررسی و تحلیل بازارهای موازی سرمایه گذاری در مرداد ماه برگزار شد
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی