سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

مديرعامل پتروشيمي از تشكيل انجمن جهاني پتروشيمي خبر داد

تهران - مديرعامل شركت ملي صنايع ملي پتروشيمي گفت:در نهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي پيشنهاد تشكيل انجمن جهاني پتروشيمي با هدف ايجاد يكنواختي در توليد ، عرضه و حفظ منافع ذينفعان ارايه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،عبدالحسين بيات روز يكشنبه،در حاشيه دومين و آخرين روز برگزاري نهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي ، در نشستي خبري مبادله تكنولوژي ميان اعضا با رعايت منافع جمعي ، سياست گذاري در توليد محصولات پتروشيمي در نقاط مختلف جهان براساس مزيت هاي نسبي هر منطقه بدور از رقابت هاي مخرب را از مهمترين اهداف تشكيل انجمن جهاني پتروشيمي برشمرد.
وي با اشاره به اينكه اهداف كلي اين انجمن در آينده بيشتر تشريح خواهد شد، ابراز اميدواري كرد با پذيرش تشكيل آن از سوي تمام ذينفعان صنعت پتروشيمي، شرايط برد- برد براي همه ايجاد شود.
وي با تاكيد بر اين كه تشكيل چنين انجمني به دور از روابط سياسي، نيازمند رابطه منطقي و مسالمت آميز است، افزود: اين كه محل استقرار اين انجمن در كجا باشد، چندان مهم نيست و مي توان آن را با تعاملات مثبت و همكاري هاي نزديك در آينده مشخص كرد.
بيات با اشاره به مركز
GPCA ( انجمن شيميايي و پتروشيميايي خليج فارس) به عنوان مركزي مستقل در رابطه با صنايع پتروشيمي گفت: اهداف و برنامه هايي كه براي انجمن بين المللي صنعت پتروشيمي پيشنهاد داده ايم، بسيار گسترده تر از مركز GPCA است و پيش بيني مي كنيم با تشكيل اين انجمن ،‌سياست ها و برنامه هاي مركز فعلي نيز در آن گنجانده شود.
به گفته ي وي شركت ملي صنايع پتروشيمي به نمايندگي از دولت ايران، اين طرح را در مجامع بين المللي مطرح مي كند و تا روزي كه اين ايده جاي خود را در مناسبات پيدا كند، آن را پيگيري خواهد كرد.
**نهمين همايش بين المللي صنعت پتروشيمي
مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي يكپارچه سازي طرح هاي پالايشگاهي و پتروشيمي، كاهش قيمت تمام شده محصولات ، معرفي مشوق ها و مزيت هاي سرمايه گذاري در پتروشيمي را از مهمترين محورهاي اين همايش برشمرد.
بيات تغييرجايگاه پتروشيمي ايران ازحالت بنگاه داري به حاكميتي و سياست گذاري، تاكيد بر رويكرد فعلي صنعت پتروشيمي به سمت زنجيره ارزش ، تشريح نقش غير قابل انكار دانش محوري در صنعت پتروشيمي ،افزايش سهم صادرات و تاكيد بر فضاي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي كشور را از مهمترين ويژگي هاي اين همايش عنوان كرد.
وي از اهداف ديگر برگزاري اين همايش را ايجاد فضاي مناسب براي تبادل اطلاعات و حصول اطلاع از آخرين وضعيت صنايع پتروشيمي در منطقه و جهان ذكر كرد.
** اجراي 9 طرح در سال جهاد اقتصادي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به اينكه در سال جاري با نام جهاد اقتصادي 9 طرح پتروشيمي در مدار توليد قرار خواهد گرفت، افزود: انعقاد قرارداد و تامين منابع مالي 19 طرح با سرمايه گذاري بالغ بر 9 ميليارد يورو در سال جاري پيگيري مي شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 19 قرارداد تجاري با پيمانكاران داخلي وخارجي منعقد شده و براي ادامه كار در اختيار بانكهاي داخلي قرار گرفته است، افزود: شناسايي و تكميل بسترهاي سرمايه گذاري و تاكيد بر توسعه صنايع تكميلي پايين دستي از اولويت هاي اين طرح ها است.
**شناسايي طرح هاي پتروشيمي به مركز سرمايه گذاري پتروشيمي واگذار شده است
بيات در خصوص راه اندازي مركز سرمايه گذاري پتروشيمي گفت : اين مركز سال گذشته راه اندازي شد و طرح ها، بسترهاي شناسايي و مراحل تصويب آنها براي معرفي به سرمايه گذاران به آن واگذار شده است.
**قانون هدفمندي تهديدي براي صنعت پتروشيمي نيست
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درخصوص اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها گفت: بخش قابل توجه هزينه هاي صنعت پتروشيمي، قيمت خوراك است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها برخي واحدها كه مشمول هدفمندي نشده و از طرفي محصول توليدي خود را به قيمت فوب (تحويل در بندر) بندرعباس مي فروختند، حاشيه سود هنگفتي بدست مي آوردند كه منطقي نبود.
بيات افزود: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها سود اين واحد ها نيز به بازار رقابتي نزديك تر شد و لذا تهديدي براي صنعت پتروشيمي وجود ندارد.
** تامين منابع مالي طرح ها مهمترين چالش صنعت پتروشيمي در برنامه پنجم توسعه
اين مقام ارشد صنعت پتروشيمي كشور تامين منابع مالي به همراه تامين خوراك و فناوري را از اولويت هاي اين صنعت در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور عنوان كرد.
وي با بيان اينكه در بخش تامين خوراك مشكلي نداريم و موضوع نياز تكنولوژي واحد ها را نيز در صورت نياز با جديت پيگيري مي كنيم، گفت:طبق برنامه پنجم توسعه هر سال بايد پنج تا شش ميليارد دلار طرح توسعه اي در صنعت پتروشيمي انجام شود و اين درحالي است كه در گذشته اجراي سالانه 5/2 ميليارد دلار طرح مصوب شده بود.
** راه اندازي مرحله اول خط لوله اتيلن غرب تا پايان سال جاري
بيات با اشاره به اينكه طراحي و نصب تمام بخشهاي پروژه خط لوله اتيلن غرب در حال انجام است ، ابراز اميدواري كرد تا پايان سال جاري مرحله اول اين پروژه در مدار قرار گيرد.
** 700 ريال قيمت هر متر مكعب خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درخصوص قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي گفت: سال گذشته آخرين قيمت هرمترمكعب گاز براي مصرف كنندگان 188 ريال بود كه براساس مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها اين رقم براي سال جاري 700 ريال در نظر گرفته شده است.
** واگذاري 13 شركت پتروشيمي در سال گذشته
بيات درخصوص واگذاري واحدهاي پتروشيمي گفت: در سال گذشته شاهد استقبال چشمگير سرمايه گذاران داخلي از پروژه هاي پتروشيمي بوديم و در نتيجه آن بيش از 13 شركت به بخش خصوصي واگذار شد كه ارزش آن 20 هزار ميليارد ريال است.
** زمينه هاي واگذاري هلدينگ خليج فارس در بورس در حال آماده سازي است
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي گفت: مسايل ساختاري عرضه سهام هلدينگ خليج فارس از سال گذشته در بورس در حال آماده سازي است و موضوع تعهدات و تضامين مورد نياز در حال پيگيري است تا با همكاري سازمان خصوصي سازي اقدام شود.
** 78 درصد تجهيزات صنعت پتروشيمي در داخل توليد مي شود
بيات گفت: در حال حاضر بيش از 78 درصد ابزار دقيق، تجهيزات برقي و كاتاليست ها مورد نياز صنعت پتروشيمي در داخل توليد مي شود.


تاریخ خبر: 900303
برگزاری وبینار مدیریت مالی ضد تورمی- 28 شهریور 99
وبینار بررسی بازارهای سرمایه گذاری برگزار شد- 27 شهریور
برقراری پروازهای هفتگی ایران ایر به مادرید پس از 17 سال
وبینار تحلیل بنیادی و مالی شاخص سازهای بورس (پنج صنعت) (پنج شرکت شاخص ساز) برگزار شد
وبینار بررسی و تحلیل بازارهای موازی سرمایه گذاری در مرداد ماه برگزار شد
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی