سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

تسهیلات گمرکات ایران

 

در قالب بسته حمايتي گمرك از توليدكنندگان

تسهيلات گمرك براي حمايت از توليد داخلي و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي

تهران- رييس كل گمرك ايران با ابلاغ بسته حمايتي اين سازمان از توليدكنندگان در سال90، خواستار اجراي صحيح و دقيق بسته مذكور از سوي مديران گمركات سراسر كشور شد و ابراز اميدواري كرد اين امر در سال جهاد اقتصادي، موجب رونق بيش از پيش فعاليت‌هاي توليدي و تحقق اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده جهت دستيابي به گمرك نوين شود.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي گمرك ايران ،‌ در متن كامل بسته حمايتي گمرك از توليد در سال90 آمده است:سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 (ه .ش) مسير طلايي ايران را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي ترسيم كرده است.
از اين‌رو الزامات قانوني برنامه پنجم توسعه اقتصادي، قوانين بودجه سنواتي، قانون امور گمركي و ساير قوانين ناظر و حاكم بر بخش تجارت و توليد با رويكرد تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي و كاهش هزينه‌هاي توليد و حمايت از توليدات داخلي تنظيم و ابلاغ شده است.
در اين راستا در سال جهاد اقتصادي بسته حمايتي گمرك جمهوري اسلامي ايران از توليد در سال 1390 كه در دو سرفصل تهيه و تدوين شده است، براي اجراء ابلاغ مي‌شود.
سرفصل‌هاي بسته حمايتي سال‌جاري، برگرفته از الزامات و اسناد بالا دستي فوق‌الذكر استخراج شده است كه اجراي دقيق مفاد آن باعث مي‌شود تا بخشي از كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي جبران ،انجام تشريفات گمركي فعالان اقتصادي با اولويت واحدهاي توليدي تسهيل و تسريع ،‌همچنين به‌منظور تمركززدايي انجام امور گمركي و امكان ارائه تسهيلات سريع و بهينه به فعالان اقتصادي كشور با اولويت واحدهاي توليدي، اختيارات لازم به گمركات اجرايي تفويض شده است.
در ادامه اين بسته حمايتي آمده است: گمرك جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان كليدي‌ترين سازمان تنظيم‌كننده جريان تجارت خارجي كشور، نقش به‌سزايي در رشد و شكوفايي اقتصاد ملي دارد. در صورت استفاده از ظرفيت‌هاي گمرك در اقتصاد ملي مي‌توان ضمن حمايت از توليدات داخلي، كنترل و تنظيم بازار داخلي، اضافه رفاه توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز افزايش داد.
تدوين بسته حمايتي از توليد در سال‌جاري كه اجراي طرح تحول اقتصادي در بخش گمرك نيز پيش‌رو خواهد بود، ضرورتي اجتناب‌ناپذير بوده و با اين ضرورت اين بسته در دو سرفصل امده است.
1- اعطاي تسهيلات در پرداخت حقوق ورودي واغلب واحدهاي توليدي كه با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند، لذا گمرك ايران تمهيداتي را در چارچوب مقررات و ضوابط جاري به شرح آتي فراهم نموده است تا بخشي از كمبود نقدينگي اين واحدها جبران شود.
1-1- ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي
ترخيص كالا با اخذ ضمانت‌نامه بانكي يكي از تسهيلات قابل ارائه به واحدهاي توليدي است كه به استناد ماده (1) آيين‌نامه اجرايي جزء (3 ) ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع تصويب‌نامه شماره 718 ت 37914 ك مورخ 10 فروردين ماه سال 87 هيأت محترم وزيران ) وفق دستورالعمل‌هاي مربوطه انجام مي‌شود. در اين زمينه بخشنامه شماره 271912/10 مورخ 28 اسفند ماه 89 ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

1-2- ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه
ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي به‌صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي با نگهداري بخشي از كالا به ميزان حقوق ورودي كالاي ترخيصي به‌عنوان وثيقه از ديگر اقدامات حمايتي گمرك براي واحدهاي توليدي است كه پس از تاديه حقوق ورودي در مهلت مقرر، كالاي وثيقه نزد گمرك نيز ترخيص مي‌شود.
1-3- اعمال ترجيحات تعرفه‌اي
اعمال ترجيحات تعرفه‌اي براي قطعات منفصله نيمه‌ساخته (
S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) كه به استناد ماده (12) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي انجام مي‌شود، از ديگرتسهيلات قابل ارائه به واحدهاي توليدي جهت حمايت از توليد داخل است. با اعمال اين ماده قانوني واحدهاي توليدي به نقدينگي كمتري نياز خواهند داشت.
1-4- اعمال معافيت‌هاي پرداخت حقوق ورودي
واحدهاي توليدي براي ورود ماشين‌آلات خط توليد مي‌توانند با اعلام وزارت صنايع و معادن از معافيت‌هاي پرداخت حقوق ورودي برخوردار شوند. معافيت‌هاي قابل اعمال اين بند جهت حمايت از توليد داخلي و تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي با معرفي وزارتخانه ذي‌ربط انجام مي‌شود.
1-5- استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و تجهيزات وارداتي واحدهاي توليدي
واحدهاي توليدي كه براي صادرات كالاهاي توليدي، مواد اوليه و تجهيزات وارد مي‌نمايند، مطابق مقررات مربوطه مي‌توانند نسبت به دريافت حقوق ورودي پرداخت شده براي مواد اوليه و تجهيزات به‌كار رفته در صادرات خود اقدام نمايند.
1-6- اخذ تضمين بيمه‌اي
انعقاد قرار داد با شركت‌هاي بيمه جهت صدور تضمين بيمه‌اي ازجمله تسهيلاتي است كه توسط گمرك ايران درخصوص رويه‌هاي ترانزيت و ورود موقت مواد اوليه (موضوع ماده 20 قانون تسهيل و نوسازي صنايع) براي توليدكنندگان داخلي فراهم شده است.
2- تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي
تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي يكي از اهداف و رسالت‌هاي گمرك ايران در اسناد بالا دستي است كه در مهندسي مجدد فرآيندهاي كاري و استقرار نظام گمرك نوين به اين مهم توجه مي‌شود . مهمترين اقدامات در اين خصوص به شرح زير اعلام مي‌شود:
2-1- ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي
به‌منظور تسهيل و تسريع انجام تشريفات گمركي در گمركات اجرايي كشور با حجم فعاليت زياد، سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي مستقر مي‌شود تا تشريفات گمركي واحدهاي توليدي با حداقل زمان و حداقل شرايط مقرر انجام شود.
2-2- اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي
انبارهاي اختصاصي از خدمات ويژه گمرك براي فعالين اقتصادي است كه مي‌تواند براي حمل و نگهداري كالاهاي وارداتي گمرك نشده ذي‌نفعان علي‌الخصوص براي واحدهاي توليدي مفيد باشد. اين امر در سال‌جاري با اولويت واحدهاي توليدي انجام مي‌شود.
2-3- كاهش برخي مراحل ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي
ارسال مكرر نمونه مواد اوليه وارداتي به آزمايشگاه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موجبات صرف زمان قابل توجه مي‌شود كه براي رفع اين مشكل، در مواردي كه واحدهاي توليد فاقد سابقه اختلافي براي واردات مواد اوليه مورد نياز خود باشند و همچنين سابقه ورود همان مواد از طريق همان گمرك را كه قصد ورود مواد اوليه يادشده را دارند، موجود باشد و آزمايشگاه، ماهيت مواد اوليه اظهاري را تأييد نمايد، نيازي به ارسال مكرر نمونه به آزمايشگاه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نمي‌باشد.
2-4- هدايت اظهارنامه‌هاي وارداتي واحدهاي توليدي و صادركنندگان نمونه به مسيرهاي سبز و زرد
به‌منظور تسهيل و تسريع امور گمركي فعالان اقتصادي كشور براي واحدهاي توليدي خوش‌حساب و يا دارندگان كارت بازرگاني طلايي- مطابق تفاهم‌نامه متبادله في‌مابين گمرك ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- اظهارنامه‌هاي وارداتي اين واحدها با اعمال نظارت لازم به مسيرهاي سبز و زرد سيستم انتخاب مسير (
Selectivity) هدايت مي‌شوند. همچنين اظهارنامه‌هاي صادراتي متعلق به صادركنندگان نمونه كشوري نيز به مسيرهاي سبز و زرد سيستم انتخاب مسير هدايت مي‌شود.
2-5- ترخيص بي‌وقفه كالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي معرفي شده
مطابق تفاهم‌نامه متبادله با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مقرر است با رعايت مقررات مربوطه، كالاهاي وارداتي واحدهاي معرفي شده سازمان مزبور بدون وقفه زماني از مبادي ورودي به انبارهاي واحدهاي توليدي انجام گردد و همچنين وفق تفاهمات انجام شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيازي به اخذ مجوز موردي براي شركت‌هاي معرفي شده آن وزارتخانه جهت ورود كالاهاي وارداتي از مبادي گمرك نمي‌باشد.
2-6- انجام تشريفات ارزيابي در محل كالاهاي صادراتي بدون محدوديت زماني و مكاني
واحدهايي كه متقاضي انجام تشريفات ارزيابي محصولات صادراتي خود در محل انبار و يا واحد توليد خود مي‌باشند به استناد ماده (214) آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي امكان تشريفات ارزيابي در محل توليد يا انبار حتي در ايام تعطيل و خارج از ساعات وقت اداري ميسر مي‌باشد.
2-7- پذيرش نمونه‌هاي صادراتي واحدهاي توليدي
محموله‌هاي صادراتي واحدهاي توليدي خوش حساب، در صورتي كه انجام تشريفات صـادراتي همان واحـد توليدي در گمرك ذي‌ربط، مسبوق به سابقه بوده و قبـلاً نظر آزمايشگاه درخصوص ماهيت كالاي صادراتي اخذ گرديده باشد، نيازي به ارسال مجدد نمونه محموله به آزمايشگاه نبوده و سابقه يادشده مورد پذيرش واقع خواهد شد.
تذكر: واحدهاي ستادي موظفند حداكثر ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ اين بسته سياستي، نحوه اجراي دقيق مفاد آن و نيز چگونگي اعمال نظارت بر اجراي آن را در قالب بخشنامه و دستورالعمل به گمركات اجرايي ابلاغ كند.


تاریخ خبر: 900312
سمینار صورتهای مالی شرکتهای بورسی به ما چه می گویند؟ برگزار شد.
وبینار تحلیل تخصصی بازارهای 99 برگزار شد.
برگزاری سمینارمجازی چگونه سهام رشدمحور انتخاب کنیم؟
سمینار مجازی بازار سرمایه به کدام سو می رود؟ برگزار شد.
سمینار مجازی تحلیل تخصصی بازارهای 1399 برگزار شد.
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی