چهار شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۹
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

طارم سرآمد تولید محصول زیتون کشور و رکوردی بیش از کشور اسپانیا و رقم جهانی آن

زنجان - زیتون به عنوان یکی از باارزشترین میوه های خوراکی و روغنی جهان شناخته می شود و شهرستان طارم، سرآمد تولیداین محصول در ایران محسوب می شود.

طارم به عنوان یکی از شهرستان هایهفتگانه استان زنجان، قطب تولید زیتون کشور و گزینه اول احداث سومین کلکسیون جهانیزیتون محسوب می شود.
با واگذاری امتیاز راه اندازی این کلکسیون به کشور ترکیه، مسوولان کشوری نظاماسلامی و مدیران استان زنجان، تصمیم به راه اندازی کلکسیون خاص و نمونه در اینشهرستان گرفته اند.
زیتون از میان 70 نوع محصول زراعی و باغی که از باغات و مزارع شهرستان طارم برداشتمی شود، شهرت، ویژگی و کیفیت بی نظیری دارد که آن را به محصولی استراتژیک در سطحاستان زنجان و منطقه تبدیل کرده است.
در دین مبین اسلام و حتی قرآن کریم نیز تاکید فراوان بر استفاده از زیتون شده و ازخواص و فواید گوناگون آن سخنان بسیار بیان شده است.
ارزش غذایی بالای زیتون، آن را به میوه ای ارزشمند در سراسر جهان تبدیل کرده تا آنجا که بسیاری از محققان عرصه مواد غذایی و کشاورزی به فواید بسیار گسترده برگ،میوه و روغن زیتون اقرار و برای تولید دارو و مواد غذایی مختلف از آن استفاده میکنند.
جویدن برگ درخت زیتون برای رفع زخم های دهان موثر و روغن این میوه برای دفع سنگ کیسهصفرا، رفع سرفه های خشک، خارش های پوستی و نرمی استخوان و کم خونی کودکان مفیداست.
مواد قندی، مواد تلخ، مواد رزینی ، موم، تانن، اسید گالیک، گلوکوزید، اولوروپیسین،لاکتون غیر اشباع ، اولوروپتیک اسید و روغن که عمده در قسمت گوشت زیتون تشکیل میشود همگی مواد مفیدی برای بدن محسوب می شوند که می توانند بخش عمده ای از کمبودهایبدن انسان را مرتفع کنند.
سالانه به طور متوسط 100 تن در کشور زیتون تولید می شود، که در سال جاری با کم باربودن باغات این میوه، میزان تولید آن در کشور و شهرستان طارم استان زنجان کاهشیافته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: زنجان با برخورداری 14 هزار هکتار از40 هزار هکتار باغات زیتون کشور، رتبه اول تولید این میوه را به خود اختصاص دادهاست.
محمدرضا نهاوندی پور، زیتون تولید شده در شهرستان طارم این استان را دارای کیفیتیبی نظیر در سطح کشور دانست و افزود: متاسفانه میزان آورد این محصول درسطح کشور واین استان در سال جاری نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده است.
وی حداکثر زیتون تولید شده درهر هکتار در شهرستان طارم را 22 تن در سال جاری دانستو یادآورشد: برداشت کمتر زیتون موجب افزایش قیمت این میوه در سطح کشور شده است.
نهاوندی پور با بیان اینکه سال گذشته هرکیلوگرم زیتون خام با قیمت هفت هزار ریالفروخته می شد، اظهار کرد: درزمان حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم این میوه نزدیک به 40هزار ریال است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، میزان تولید زیتون درسال جاری را 40 درصدبرداشت پارسال دانست و گفت: به رغم برداشت کم، زیتون امسال دارای کیفیتی به مراتببهتر نسبت به سالهای گذشته است.
وی میزان تولید زیتون در سطح کشور را سالانه 100 هزار تن دانست و خاطر نشان کرد:بیش از 30هزار تن این محصول در استان زنجان و شهرستان طارم تولید می شود.
نهاوندی پور باغات زیتون را دارای اشتغالزایی چشم گیری برای مردم شهرستان طارمدانست و افزود: سالانه بیش از سه هزار نفر در این باغات مشغول به کار می شوند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، به برداشت روغن زیتون از این میوه اشارهکرد و یادآورشد: در سالهای گذشته 30 درصد این محصول برای روغن کشی و 70 درصد برایکنسرو و خوراک استفاده می شد که در سال جاری با توجه به برداشت کم این میوه، روغنکشی به 15 درصد کاهش یافته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، شرایط اقلیمی و آب هوای شهرستان طارم رابرای کشت زیتون بی نظیر در سطح جهان دانست و خاطرنشان کرد: زیتون در این منطقه، تازمان حاضر هیچ نوع آفتی را تجربه نکرده است و در صورت شیوع، آفات به صورت طبیعی ازبین رفته اند.
وی به سابقه کشت زیتون در شهرستان طارم اشاره کرد و افزود: این شهرستان از 300 سالپیش تجربه کشت زیتون بدون آفت را داشته است.
نهاوندی پور، به عزم راسخ ایران اسلامی برای تاسیس کلکسیونی متفاوت از دو مرکزموجود در سطح جهان، با استقلال و خودکفایی کامل اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر بیشاز 200 نوع زیتون در شهرستان طارم کشت می شود که با ظرفیت های موجود در این منطقهمی توان، انواع گوناگون زیتون را در آن کشت و به ثمر رساند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، به شیوع آفت مگس زیتون در سطح جهان طیسالهای اخیر اشاره و اظهار کرد: با وجود آنکه ایران منطقه قرنطینه در جهان محسوبمی شد، سال گذشته این آفت وارد ایران شد و به برخی به باغات خسارت وارد کرد.
به گفته ی وی این درحالی است که باغات زیتون شهرستان طارم با هیچ نوع آسیب وخسارتی مواجه نشد و مگس زیتون در این منطقه بدون استفاده از هر نوع سم پاشی و موادشیمیایی متوقف شد.
نهاوندی پور، شهرستان طارم را تامین کننده 40 درصد زیتون کشور دانست و خاطرنشانکرد: در زمان حاضر بیش از 18 استان شروع به زیتون کاری کرده اند، اما با این وجودبه برداشت و بهره وری مطلوب طارم دست نیافته اند.
به گفته وی، عملکرد زیتون در شهرستان طارم، به طور متوسط 5/4 تن در هر هکتار استکه به نسبت میانگین کشوری که 5/2 تن در هکتار می باشد، بهره برداری قابل توجهیمحسوب می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم نیز به کیفیت بالای زیتون تولید شده در اینشهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه محصول این منطقه در بسیاری مواقع با نامرودبار راهی بازارهای کشوری می شود، اما بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران درزمینه کشت و بهره برداری زیتون به کیفیت بی نظیر آن اعتراف می کنند.
مسعود زنگنه به فروش بالای زیتون طارم اشاره و خاطرنشان کرد: از نقاط مختلف کشوربه ویژه مناطق همجوار این شهرستان برای خرید و فرآوری زیتون اقدام می کنند وسالانه درآمد مناسبی از همین طریق نصیب باغداران می شود.
وی با بیان اینکه سالانه 70 درصد محصول برداشت شده از باغات زیتون برای مصرفخوراکی و کنسروی و 30 درصد برای روغن کشی استفاده می شد افزود: امسال با کم باربودن این باغات، 85 درصد برای مصرف خوراکی و 15 درصد برای روغن کشی استفاده میشود.
زنگنه این شهرستان را دارای رکورد بیشترین برداشت زیتون در هکتار دانست ویادآورشد: دو سال گذشته 27 هزار و 343 کیلوگرم در هکتار محصول زیتون از روستایکهریز برداشت شد که این رقم بیش از رکورد کشور اسپانیاو رقم جهانی برداشت زیتون در هکتار محسوب می شود.


تاریخ خبر: 910730
سمینار صورتهای مالی شرکتهای بورسی به ما چه می گویند؟ برگزار شد.
وبینار تحلیل تخصصی بازارهای 99 برگزار شد.
برگزاری سمینارمجازی چگونه سهام رشدمحور انتخاب کنیم؟
سمینار مجازی بازار سرمایه به کدام سو می رود؟ برگزار شد.
سمینار مجازی تحلیل تخصصی بازارهای 1399 برگزار شد.
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی