سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸
فارسی
English
 
اخبار اتاق ایران و اسپانیا

اتوبانهای خالی‌، نمایی دیگر از بحران اقتصادی اسپانیا

مادرید - اتوبانهای طولانی و متعدد که روزی نماد افتخار وپیشرفت اسپانیا تلقی می شدند، اکنون به نمایی از بحران اقتصادی آن تبدیل شده اندتا وخامت اوضاع را هر چه بیشتر به نمایش بگذارند.

به گزارش ایرنا، این روزها در برخی‌ از ایستگاههای دریافتعوارض در اتوبانها و بزرگراههای اسپانیا، کارکنان آن باید با نگاه به دور دست، بهانتظار ورود خودرو‌هایی‌ بنشینند که اکنون به ندرت از این جاده‌ها عبور می‌‌کنند.
بحران اقتصادی که از سال 2008 میلادی تاکنون گریبان اسپانیا را گرفته و موجببیکاری بیش از پنج میلیون و 700 هزار نفر، کاهش درآمدها، افزایش هزینه ها وبالارفتن چند باره مالیاتها شده است، کار را به جایی رسانده که مردم این کشوراروپایی نه تنها همچون گذشته رغبتی به مسافرت نشان نمی دهند، بلکه هنگام سفر ازشهری به شهر دیگر ترجیح می دهند گذرشان به اتوبانها نیفتد.
اسپانیاییها با فرار از اتوبانها این روزها در پی استفاده از جاده های دیگریبرآمده اند که یا در آنها مبلغی پرداخت نمی کنند یا مبالغ پرداختی در آن ازاتوبانها کمتر است. این وضعیت موجب شده برخی از اتوبانهای این کشور اروپایی درآستانه ورشکستگی قرار بگیرند.
شبکه بزرگراهی اسپانیا به دو دسته اتوبان و بزرگراه تقسیم می شود که در گروه نخست،تردد با پرداخت عوارض مقدور است اما رفت و آمد خودروها در دسته دوم معمولا آزاد ورایگان است. فقدان هر گونه تقاطع، چراغ قرمز و دوربرگردان در طول مسیر، حداقل سرعت60 و حداکثر 120 کیلومتر، وجود باندهای جداگانه برای تغییر مسیر و خروج از اتوبانو در نتیجه، رسیدن به مقصد با کوتاهترین، سریعترین و امن ترین مسیر جاده ای ازویژگیهای اتوبانها و بزرگراهها است.
بر اساس گزارشهای رسمی، طول شبکه بزرگراهی اسپانیا در سال 2010 میلادی به میزان 15هزار و 621 کیلومتر برابر با 4/9 درصد کل جاده های این کشور جنوب غربی اروپا بود واز این نظر، اسپانیا سومین کشور جهان پس از ایالات متحده امریکا و چین به شمار میرود.
وزارت امور زیربنایی اسپانیا که مسئولیت جاده های این کشور را بر عهده دارد، دراین زمینه گزارش داده است که در حال حاضر اسپانیا بیشترین شبکه بزرگراهی را در کلقاره اروپا در اختیار دارد و پس از آن آلمان با 12 هزار کیلومتر و 819 کیلومتراست.
این وزارتخانه میزان اتوبانها و بزرگراههای اسپانیا را در سال 2009 میلادی 14 هزارو 262 کیلومتر بیان کرده است بدون آنکه میزان آن را در سال جاری - 2012 - اعلامکند.
بر اساس این گزارش، طول کل جاده های اسپانیا - کشوری که بیش از 505 هزار کیلومترمربع وسعت دارد-، در ابتدای سال 2011 میلادی 165 هزار و 787 کیلومتر بوده است.
روزنامه ال پاییس چاپ مادرید هم گزارش داده است که دولت اسپانیا سالانه بیش از صدمیلیون یورو از محل بزرگراهها درآمد کسب می کند.
به نوشته این روزنامه ، در حال حاضر فقط در 3307 کیلومتر از اتوبانهای اسپانیاعوارض تردد دریافت می شود.
با این حال، اخذ عوارض در این بزرگراهها چنان بالا است که مردم ترجیح می دهند کمتردر آن تردد کنند. به عنوان مثال، یک خودروی سواری برای مسیر 620 کیلومتری بینمادرید تا بارسلونا در شمال شرق کشور باید 34 یورو پرداخت کند. این رقم برایآکرونیا در شمال غرب کشور 14 یورو و برای کادیز در جنوب 11 یورو است. البته، برایمسیر 92 کیلومتری مادرید تا سگوبیا نیز 8 یورو عوارض بزرگراهی دریافت می شود.
این ارقام در حالی از مردم دریافت می شود که اسپانیاییها ظرف شش ماه اخیر شاهد دوبار افزایش مالیات عوارض بزرگراهها و اتوبانها بوده اند. از سوی دیگر، مبالغدریافتی برای همه مسیر میان مادرید با شهرهای یادشده نیست زیرا طول اتوبانها دراین کشور بین سه تا 225 کیلومتر است.
با این حال، اکنون بحران اقتصادی موجب شده است تا این پرسش در میان مردم وکارشناسان اسپانیایی مطرح شود که آیا واقعا کشورشان به این همه بزرگراه و اتوباننیاز داشته است، آنهم در شرایطی که آلمان با دو برابر جمعیت آنها و وضعیت اقتصادیبسیار بهتر، سه هزار کیلومتر کمتر بزرگراه دارد؟!
آنچه موجب می شود افراد بیشتری به پرسش یادشده پاسخ منفی بدهند، اعلام ورشکستگیشرکتهای سازنده اتوبان در این کشور حتی در اطراف مادرید - پایتخت- است.
خوسه آنتونیو لوپز کاساس مدیر عامل جاده‌های منتهی‌ به ایالت مادرید که مدیریت دواتوبان رادیال 3 و رادیال 5 مادرید را در دست دارد، در این رابطه به خبرنگارانگفت: ما اعلام ورشکستگی کرده ایم چون در حال حاضر قادر به پرداخت بدهی‌هایی‌ کهزمان پرداخت آنها سر رسیده است، نیستیم و سرنوشت ما حالا در دست دادگاه است.
دو اتوبانی که لوپز کاساس از آنها سخن می گوید، از سال 2004 میلادی راه اندازی شدهاند و اکنون بدهی آنها بسیار سنگین است: 660 میلیون یورو بدهی به بانک‌ها ، 340میلیون یورو به سازندگان پروژه نخست و 400 میلیون یورو نیز بدهی به کسانی که زمین‌هایآنها برای ساخت اتوبان خریداری شده است.
این وضعیتی است که در ماه‌های اخیر در اسپانیا که چهارمین اقتصاد منطقه یورو بهشمار می رود، همزمان با رکود اقتصادی، رخ داده است.
اتوبان مادرید به تولدو که به سمت جنوب اسپانیا می‌‌رود، به عنوان اولین شرکت، ماهمی - اردیبشهت- گذشته اعلام ورشکستگی کرد و پس از آن در ماه سپتامبر رادیال‌های 3،4 و 5 به همین سرنوشت دچار شدند.
پاکو سگورا کارشناس حمل و نقل در موسسه فعالان محیط زیست در این مورد به روزنامه الاونیورسال  ونزوئلا گفت:  چنین اتفاقی جای تعجب ندارد چون در اسپانیاهمانگونه که حباب مسکن وجود داشت، حباب جاده سازی و راه آهن نیز وجود داشت زیرا دراین زمینه ها، دولت و شرکتها بسیار بیش از نیاز کشور شروع به تولید و ساخت و سازکرده بودند.
وی افزود: در اسپانیا، وضعیت گمراه کننده ای وجود دارد چون در طول سالهای اخیر دراین کشور هزاران کیلومتر جاده و اتوبان ساختند بدون آنکه چنان ترافیکی وجود داشتهباشد که ساخت آنها را توجیه کند.
خواکین بوستو یک کارشناس دیگر اسپانیایی هم در گفت وگو با ایرنا، از وجود وضعیتیمشابه در قطارهای سریع السیر این کشور خبر داد، به گونه ای که به گفته وی، در برخیمسیرها، فقط سه مسافر با هر قطار تردد می کنند.
لوپز کاساس مالک اتوبانهای رادیال 3 و 5 مادرید هم گفت: در یک دوره مشخص، توجه بهزیرساخت‌ها در اسپانیا بسیار بود و در نتیجه آن، جاده ها، خطوط آهن و فرودگاههایزیادی ساخته شد که عملا بلااستفاده مانده است و از نظر اقتصادی توجیهی برای آننداریم.
به عقیده وی، سرنوشتی که اتوبانهای اسپانیا به آن دچار شده ، در بسیاری از فرودگاه‌هانیز اتفاق افتاده و دیر یا زود، خطوط ریلی قطار‌های سریع السیر نیز به آن دچارخواهند شد.
توجه به زیرساختهایی نظیر مسکن، جاده، فرودگاه و خطوط آهن تا پیش از سال 2008میلادی که حباب مسکن ترکید و بحران اقتصادی وخیم اسپانیا آغاز شد، به این کشوراروپایی اجازه داد به رکورد‌های چشمگیری برسد و به اولین کشور اروپایی دارایبیشترین اتوبان، فرودگاه‌هایی‌ که آرزوی بین المللی شدن داشتند و دومین کشور جهاناز نظر خطوط ریلی قطار سریع السیر پس از چین تبدیل شود.
با این حال، شرکتهایی که جواز بهره برداری از اتوبانها را در اختیار داشتند، حتیپیش از وقوع بحران اقتصادی از دولت اسپانیا ناراضی بودند زیرا دولت همزمان بااعطای مجوز ساخت اتوبان به این شرکتها، به طور موازی بزرگراه دیگری نیز می ساخت کهرایگان بود و مردم اکنون از این جاده‌ها استفاده می‌‌کنند .
بنا به گزارش وزارت امور زیرساخت‌های اسپانیا، بحران اقتصادی موجب شده است در سهماهه نخست سال جاری میلادی میزان ترافیک و تردد خودروها در اتوبانها 2/8 درصد کاهشیابد که این رقم پایین‌ترین میزان از سال 1998 میلادی است.
گزارشهای مطبوعات نیز از آن حکایت دارد که میزان تردد در اتوبانهای اطراف مادریددر پنج سال گذشته بین 15 تا 20 درصد کاهش داشته و این رقم در ماههای اخیر تشدید شدهاست.
به گفته پاکو سگورا، کارشناس حمل و نقل، در اتوبان مادرید به تولدو فقط 11 درصدترافیک پیش بینی‌ شده وجود دارد و در اتوبانهایی نیز که اعلام ورشکستگی کرده اند،میزان ترافیک به 40 درصد پیش بینی‌‌های اولیه نمی‌‌رسد.
به این ترتیب، در شرایطی که نه مردم و نه دولت پولی برای پرداخت به اتوبانهاندارند، این بزرگراهها که روزی به عنوان نماد افتخار و پیشرفت اسپانیا شناخته میشدند، اکنون به سمبل ورشکستگی و وخامت اوضاع اقتصادی تبدیل شده اند.


تاریخ خبر: 910814
سمینار ایران از نگاهی دیگر در بارسلون برگزار شد
دستگاه‌های حکومتی با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد محیط مساعد تولید باشند
نوبت دوم سمینار آموزشی ” تحصیل در اسپانیا” برگزار شد
گزارش : سمینار آموزشی ” تحصیل در اسپانیا”
تفاهمنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با زبانکده اسپانیایی البرز
آرشیو
 
  نکته امروز

تذكر مهم اتاق بازرگانی ایران واسپانیا به فعالان اقتصادي
اين اتاق در خصوص سوء استفاده از نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا درخصوص اعزام هيأت‌هاي بازرگاني و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به عموم فعالان اقتصادي در اين باره هشدار داد كه شرح كامل آن در ادامه مي‌آيد:
«بارها ديده شده است كه اشخاص حقيقي يا حقوقي با عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، اقداماتي مي‌كنند كه لزوماً مورد تأييد اتاق نيست.
برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش‌ خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ايران، صدور ويزا و خدمات مسافرتي، برگزاري همايش‌هاي مختلف و مانند آن، تحت نام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا يا به‌عناوين ديگر و يا با ادعاي همكاري اتاق منتشر مي‌شود، از دبیرخانه اتاق، استعلام شود.البته سوء استفاده از عنوان اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا نيز قابل پي‌گيري حقوقي است.»
فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی